การสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
สำหรับผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
 
 
สมัครสอบ

กรุณากรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล ของท่าน ให้ถูกต้อง


* เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
* ชื่อ (ไม่ต้องกรอกคำนำหน้าชื่อ)
* สกุล
* จบการศึกษาปี จบปี 4   จบปี 3
*กรุณาป้อนข้อมูลที่ปรากฎด้านล่าง
  Reload Image